ଭଇଁଷା ଗାଣ୍ଡିରେ ଯିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭଇଁଷା ଗାଣ୍ଡିରେ ଯିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଗ୍ରାମ୍ୟ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

(କୌଣସି ପଦାର୍ଥ, ଧନ ବା ପରିଶ୍ରମ) ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବା; ଅପବ୍ୟୟିତ ହେବା —To be wasted away; to go for nothing.