ଭକ୍ତିମୂଳକ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ତିମୂଳକ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - (ବହୁବ୍ରୀହି; ଭକ୍ତି+ମୂଳକ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଯାହା ଭକ୍ତି—ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ; ଭକ୍ତିରସଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣେଦିତ — Prompted by devotion; proceeding from heart's devotion.