ଭକ୍ତି ପୂତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ତି ପୂତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଭକ୍ତିପୂତା—ସ୍ତ୍ରୀ) 

(ଭକ୍ତଶୁଦ୍ଧ, ଭକ୍ତିଶୋଧିତ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଂ. (୩ୟା ତତ୍; ଭକ୍ତି+ପୂତ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମଳୀକୃତ (ହୃଦୟ) —(heart) Purified with the sentiment of devotion.