ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଭକ୍ତି ପୁରଃସର—ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - କ୍ରି.ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଭକ୍ତି ସହିତ; ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ — Accumpained with devotion;respectfully; with the devotion.