ଭକ୍ତି ଯୋଗ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ତି ଯୋଗ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କେବଳ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ୱନପୂର୍ବକ ଭଗବତ୍ପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନା —୧. Following the mode of attaining God through devotion;
୨. ଭକ୍ତିମାର୍ଗଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା — ୨. Praying to God through devotion.