ଭକ୍ ଭକ୍ ହେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

ଭକ୍ ଭକ୍ ହେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - ଯାଜପୁରକ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଘୋଳାବିନ୍ଧା କରିବା — Aching of limbs due to exhaustion or overwork.

(ଯଥା—କଙ୍କାଳପିଠି ଭକ୍ ଭକ୍ ହୋଇଅଛି)