ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତା—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - ଓ ବିଣପୁଲିଙ୍ଗ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଈଶ୍ୱରପ୍ରେମିକ ୧. Devoted to God.
୨. ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ; ବୌଷ୍ଣବ —୨. A devotee of Bishṇu.