ଭଗ୍ନ ଦୂତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭଗ୍ନ ଦୂତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଭଗ୍ନ ପଦାତିକ, ଭଗ୍ନ ପାଇକଅନ୍ୟରୂପ

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (କର୍ମଧା)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଅତିକ୍ଳାନ୍ତ ଦୂତ —୧. An over-fatigued messenger.
୨. ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାଇ ଆସି ଆପଣା ପକ୍ଷର ପରାଜୟବାର୍ତ୍ତା ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ ବା ରାଜାକୁ ଜଣାଏ —୨. A fugitive who carries the news of his party's, defeat to the headquarters.