ଭଙ୍ଗୀର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭଙ୍ଗୀର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଚାତୁରୀପୂର୍ଣ୍ଣ —Artful.

[ଉ—ଭାଷିଲା ସୁନ୍ଦର ଦରହାସୀ କି ଭଙ୍ଗୀର ଗିର ହେଉ ପଛେ ସେ ତା ପରସର ହେ—ଭ଼ଞ୍ଜ. ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି]