ଭଙ୍ଗୀୟାନ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭଙ୍ଗୀୟାନ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


[ ଭଙ୍ଗୀୟସୀ—ସ୍ତ୍ରୀ] 

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. (ଭଙ୍ଗ+ଈୟସ; ୧ମା ୧ବ)— ଯେ ରଣରେ ଭଙ୍ଗଦେଇ ପଳାୟନ କରେ — ୧. Deserting from the thick of
a fight; renegade from the rank of the army.

୨. (ଭଙ୍ଗି+ଇୟସ୍; ୧ମା ୧ବଚନ)— ଭାଙ୍ଗିମାନ୍ [ଦେଖ] —୨. Bhaṅgimān [See]