ଭ(ବି)ଷ୍ୱତି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭ(ବି)ଷ୍ୱତି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଊବିଷ୍ୟତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଭବିଷ୍ୟତକାଳ — ୧. Future.
୨. ଭାବୀଘଟନା ୨. Future event.
୩. ଘଟନା —୩. Event; happening.
୪. ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ବିପଦ — ୪. Accident; mishap.

ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାବୀ — Future.