ମୂତ୍ରାଶୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମୂତ୍ରାଶୟ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(file)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ମୁତ୍ର+ଆଶୟ=ଆଧାର)[ସମ୍ପାଦନା]

ମୂତ୍ରସ୍ଥଳୀ — The urinary bladder; Vesica Urinaria.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏହା ପେଟ ଭିତରେ ନାଭିର ନିମ୍ନଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଥିରେ ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଓ ଏଥିରୁ ମୁତ୍ରନାଳୀ ବାଟେ ପ୍ରସ୍ରାବ ବାହାରେ]