ଯଚ୍ଛନ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଯଚ୍ଛନ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଯଚ୍ଛତୀ—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - ପୁଲିଙ୍ଗ - [ଦା ଧାତୁ=ଦାନ କରିବା+କର୍ତ୍ତୃ. ଅତ୍ (ଶତ୍ରୁ)][ସମ୍ପାଦନା]

ଦାନକାରୀ —Giving; bestowing.