ଯଜ୍ଞଭାଗ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଯଜ୍ଞଭାଗ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. (୬ଷ୍ଠୀତତ୍)—ଯଜ୍ଞର ଅଂଶ, ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ —୧. A share in the sacrificial offering.
୧. (ବହୁବ୍ରୀହି)— ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ବା ଆହୁତି ଅର୍ପିତ ହୁଏ [ଯଥା—ଇନ୍ଦ୍ର] —୨. A Deity to whom a share of the sacrificial oblations is offered.