ରଃ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରଃ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ରହ, ରହ, ରହଃ ଅନ୍ୟରୂପ଼]

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ଅ [ନିବୃତ୍ତି କରାଇବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ; 'ରହିବା' କ୍ରିୟାର ଅନୁଜ୍ଞାରେ ହେବା ରୂପ; ରହ(=ତୁ ରହିତ ହୋ)ର ସକ୍ଷେପ][ସମ୍ପାଦନା]

ତୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋ; ତୁ ବିରତ ହୋ; ଚୁପ୍ ହୋ —(Interjection) Stay ! Stop ! Shut up !