ରଉଆଜ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରଉଆଜ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

[ରବାଦ୍(ଜ୍)—ଅନ୍ୟରୂପ]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆରବୀ - ରିବାଜ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ରବୟା; ଅବସ୍ଥା —୧. Condition; state.
୨. ରବୟା; ଅବସ୍ଥା; ହାଲ —୨. State of things; state of events.
୩. ସମୟ; କାଳ — ୩. Time.