ରକ୍ତ ଛିଡ଼ିକା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରକ୍ତ ଛିଡ଼ିକା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

[ ରକ୍ତଛିଟା (ଡ଼ି) କିବା, ରକ୍ତ ଛିଟା—ଅନ୍ୟରୂପ ]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଛିଡ଼ିକି ହୋଇ କାନ୍ଥରେ ବା ଲୁଗା ଆଦିରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତବିନ୍ଦୁମାନ —Splashes of blood.