ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ରକ୍ତପିଣ୍ଡ)[ସମ୍ପାଦନା]

ରକ୍ତପିଣ୍ଡ (ଦେଖ) - — Raktapiṇḍa (See)

[ଉ— ହରିଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଭାଇ ମଲା, ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳା ବୋହିଗଲା— ଶିଶୁଗୀତା]