ରକ୍ତ ହଗା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରକ୍ତ ହଗା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ରକ୍ତ ବାହାରକୁ; ରକ୍ତ ପୋଖରୀ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ରକ୍ତଝାଡ଼ା (ଦେଖ) - Rakta jhāṟḍ̠ā (See)