ଶକ୍ତିକ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶକ୍ତିକ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗନ୍ଧକ —Sulpher.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ପୁରାଣମତରେ ପାରଦ ଶିବଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗନ୍ଧକ ପାର୍ବତୀ (ଶକ୍ତି)ଙ୍କ ରଜଃ]