ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀତତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଅଶାନ୍ତି ଦୂରୀକରଣ — ୧. Establishing peace in a place; restoring the calm.
୨. ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ — ୨. Making of peace; (comba-tants) entering into a treaty of peace.
୩. ଅରାଜକ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ —୩. Restoring peace in a kingdom after anarchy.