ଷଟ୍ପଦାତିଥି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷଟ୍ପଦାତିଥି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବି—(ବହୁବ୍ରୀହି; ଷଟ୍ପଦ=ଭ୍ରମର ହୁଏ ଅତିଥି ଯାହାର)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ —୧. Mango tree.
୨. ଚମ୍ପକ ବୃକ୍ଷ —୨. The Champaka tree.