ଷଡକାନ କରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷଡକାନ କରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ସକର୍ମକ)[ସମ୍ପାଦନା]

କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ୩ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ବା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା —To divulge a secret (to a ୩rd person or to the public).