ଷଡଦଶ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷଡଦଶ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ଓବିଶେଷଣ - (ସଂଖ୍ୟାବାଚକ; ସଂସ୍କୃତ - ଷଡଧିକଦଷନ୍; ଷଟ୍ +ଦଶନ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ଷୋଳ; ଷୋଡଶ —Sixteen.

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

[ଉ—କଳା ବହଇ ଷଡଦଶ ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ—ଜଗନ୍ନାଥ. ଭାଗବତ]