ଷଷ୍ଟ୍ୟତ୍ତର ଶତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷଷ୍ଟ୍ୟତ୍ତର ଶତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - ଓବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଏକଶତ ଷାଠିଏ; ଷଠାଶହେ — One hundred and sixty,

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏହିପରି ଷଷ୍ଟ୍ୟୁତ୍ତର ଦ୍ୱିଶତ, ଷଷ୍ଟ୍ୟୁତ୍ତରତ୍ରିଂଶତ ଆଦି ଶବ୍ଦ ହୁଏ]