ଷୋଡ଼ଶାବର୍ତ୍ତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷୋଡ଼ଶାବର୍ତ୍ତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - (ବହୁବ୍ରୀହି; ଷୋଡ଼ଶ+ଆବର୍ତ୍ତ ଯାହାର)[ସମ୍ପାଦନା]

୧୬.ଟି ଆବର୍ତ୍ତ ବା ଭଉଁରୀବିଶିଷ୍ଟ — Having ୧୬ spirals.

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଶଙ୍ଖ — Conch shell.