ସଂକୀର୍ଣ୍ଣାୟତନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସଂକୀର୍ଣ୍ଣାୟତନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (କର୍ମଧା)[ସମ୍ପାଦନା]

କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନ —୧. Small space or area.

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - (ବହୁବ୍ରୀହି)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଅପ୍ରଶସ୍ତ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ —୧. Of small or limited area.
୨. ସଂକୁଚିତ — ୨. Contracted.
୩. ଅପ୍ରଶସ୍ତ —୩. Narrow.