ସଂକୁଚିତ କରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସଂକୁଚିତ କରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ସଂକୁଚିତ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଡ଼ାକିବା —୧. To contract.
୨. କ୍ଷୁଦ୍ରତର କରିବା — ୨. To shorten

[ଉ—ସିନ୍ଧୁଗର୍ଭେ ପ୍ରବେଶିଲେ ସଂକୋଚି ସ୍ୱବପୁ—ରାଧାନାଥ. ମହାଯାତ୍ରା]