ସଂକ୍ଷେପିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସଂକ୍ଷେପିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - (ପଦ୍ୟ)କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା —To condense; to make concise.

(ଉ—ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗେ ଜଣାଇଲେ ସଂକ୍ଷେପି ସମସ୍ତ କହିଲେ—ଜଗନ୍ନାଥ. ଭାଗବତ)