ସଂଗ୍ରହିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସଂଗ୍ରହିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ - (ପଦ୍ୟ)[ସମ୍ପାଦନା]

ସଂଗ୍ରହ କରିବା —To collect.

[ଉ—ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ପାରାବାରେ ସଂଗ୍ରହିଲି ସିନା ରତ୍ନ ବୋଲି ଶୁକ୍ତି—ଚିନ୍ତାମଣି. ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ