ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରିୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରିୟ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ସଂଗ୍ରାମପ୍ରିୟା—ସ୍ତ୍ରୀ) 

(ସଂଗ୍ରାମପ୍ରିୟତା—ବି)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ - (ବହୁବ୍ରୀହି)[ସମ୍ପାଦନା]

ଯୁଦ୍ଧୁପ୍ରିୟ —War-like; fond of fighting; martial.