ସଦାପ୍ରଭୁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସଦାପ୍ରଭୁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ବାଇବେଲ୍ ଅନୁବାଦ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ)[ସମ୍ପାଦନା]

ପରମେଶ୍ୱର; ସନାତନ ପ୍ରଭୁ —The Eternal God.