ମୁକ୍ତି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
(liberation ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ବନ୍ଧନ ମୋଚନ
  2. କାରାମୋଚନ
  3. ନିଷ୍କୃତି; ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି; ଦୁଃଖରୁ ବା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର
  4. ପରିତ୍ରାଣ; ମୋକ୍ଷ; କୈବଲ୍ୟ; ଅପବର୍ଗ
  5. ଜନ୍ମମରଣରୂପ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ବିମୁକ୍ତି; ପରଜନ୍ମରୂପ ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତି
  6. ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ

ମୁକ୍ତି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବି—(ମୁଚ୍ ଧାତୁ=ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା+ଭାବ.ତି)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କାରମୋଚନ —୧. Deliverance from cofinement.
୨. ବନ୍ଧନ ମୋଚନ —୨. Liberation from bondage.
୩. ନିଷ୍କୃତି; ଦୁଃଖ ବୃତ୍ତି;ଦୁଃଖର ବା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର —୩. Cessation of pain or trouble; deliverance from pain or danger.
୪. ପରିକ୍ରାଣ; ମୋକ୍ଷ; କୈବଲ୍ୟ; ଅପବର୍ଗ —୪. Final beatitude attained by the soul; salvation.
୫. ଜନ୍ମମରଣରୂପ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ବିମୁକ୍ତି; ପରଜନ୍ମରୂପ ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତି — ୫. The liberation of the soul from the necessity of rebirth in future.
୬. ସ୍ୱୀଧୀ- ନତା ଲାଭ —୬. Emancipation; attainment of freedom.