ନବ୍ୟ

Wiktionary ରୁ
(new ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)

ବିଶେଷଣ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ନବୀନ; ନୂତନ
  • ଇଦାନୀନ୍ତନ; ଆଧୁନିକ
  • ଅପ୍ରବୀଣ; ଅଳ୍ପବୟସ୍କ; ଯୁବକ
  • ସଜ; ତଟକା
  • ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବା ସଭ୍ୟତାରେ ଦୀକ୍ଷିତ
  • ଅଳ୍ପଦିନ ହେଲା ଘଟିଥିବା
  • ସ୍ତୁତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ସ୍ତବ