ଘଞ୍ଚାଘଞ୍ଚ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
(ଘଞ୍ଚାଘ଼ଞ୍ଚ ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
Jump to navigation Jump to search

ଘଞ୍ଚାଘଞ୍ଚ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(file)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଅତି ଗହଳ — Very dense; densely set.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବହୁ ବସ୍ତୁର ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ସମାବେଶ — The state of many things put inside a narrow space; the state of being cooped up.