ଭଙ୍ଗା ପୁନପ୍ରେରଣ

Jump to navigation Jump to search

ତଳଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ୧୭:୪୭, ୨୮ ମଇ ୨୦୨୦ରେ ଶେଷଥର ଅପଡେଟ ହୋଇଥିଲା । ଅତିବେଶିରେ ୧୭:୪୭, ୨୮ ମଇ ୨୦୨୦ଫଳଗୁଡିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରହି ପାରିବ ।

ତଳଲିଖିତ ପୁନପ୍ରେରଣ ସବୁ ସ୍ଥିତିହିନ ପୃଷ୍ଠାମାନଙ୍କୁ ପୁନପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ :

  1. ରୁ # ଭିତରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ଟି ଫଳାଫଳ ତଳେ ଦେଖାଉଛୁ ।

(୫୦ର ଆଗରୁ | ୫୦ ପର) (୨୦ | ୫୦ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୫୦୦) ଟି ଦେଖିବେ

  1. ଛାଞ୍ଚ:Sandomierz (ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ) → Sandomierz
  2. ସହଯୋଗ:Sandomierz (ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ) → Sandomierz
  3. ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Ralgis (ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ) → ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Allan Aguilar
  4. ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Mentifisto (ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ) → ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Lofty abyss
  5. ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Pinus (ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ) → ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Prenn
  6. ବ୍ୟବହାରକାରୀ:ShitiBot/ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୨ (ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ) → ବ୍ୟବହାରକାରୀ:ShitiBot/ପ୍ରୋଗ୍ରାମ/୨
  7. ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା:Vogone (ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ) → ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Vogone
  8. ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Riley Huntley (ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ) → ବ୍ୟବହାରକାରୀ:~riley
  9. ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା:Ralgis (ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ) → ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା:Allan Aguilar

(୫୦ର ଆଗରୁ | ୫୦ ପର) (୨୦ | ୫୦ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୫୦୦) ଟି ଦେଖିବେ