ଅଟକ ରଖିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଅଟକ ରଖିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

(file)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗତି ରୋଧ କରିବା
୨. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛିକାଳ ପାଇଁ ଜାତିଚ୍ୟୁତ କରିବା