ଅନ୍ଧାରି ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଅନ୍ଧାରି ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

(file)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଚାଳଘର ହାତିଅନ୍ଧର ତ୍ରିକୋଣାକାର ମେଲା ଅଂଶକୁ ପଟାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିବା