ଅପଯଶ ରଖିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଅପଯଶ ରଖିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

(file)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନିନ୍ଦାଜନକ ବା ଅକୀର୍ତ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୁର୍ନାମ ଛାଡ଼ି ଯିବା ===

(ଅପଜଛ ରଖିବା, ଅପଦଛ ରଖିବା—ଗ୍ରାମ୍ୟ - ରୂପ)