ଅପସା ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଅପସା ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

(file)

(ଅପସରା ମାରିବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଲୁଗୁଣା ଦେବା; କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଛିଗୁଲେଇବା ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା