ଆଣିଆତି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଆଣିଆତି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବଣିଆ ବ୍ୟବସାୟ —Goldsmith's occupation.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ବଣିଆ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ —୧. Relating to
୨. ବାଣିଜ୍ୟସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ —୨. Relating to trade.