Jump to content

ଆଣିଆତି

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଆଣିଆତି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବଣିଆ ବ୍ୟବସାୟ —Goldsmith's occupation.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ବଣିଆ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ —୧. Relating to
୨. ବାଣିଜ୍ୟସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ —୨. Relating to trade.