ଆହୁଲା ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଆହୁଲା ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନୌକାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆହୁଲା ଚଳାଇବା ବା ଆହୁଲାଦ୍ୱାରା ପାଣିକୁ ଆଘାତ କରିବା