Jump to content

ଉଚୁକା ଦେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଉଚୁକା ଦେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଆପଣାକୁ ଧରିବାକୁ ଗୋଡାଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ— ପୂର୍ବକ ଧରା ନ ଦେବା; ଏଡ଼ିବା —୧. To baffle one's pursuers; to evase one's chasers.
୨. ଭଣ୍ଡିବା —୨. To put off on some excuse.