କଅଁଲ ପାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

କଅଁଲ ପାଇବା
ଉଚ୍ଚାରଣ: Kaañl pāibā

ପ୍ରାଦେ. (ସମ୍ବଲପୁର) କ୍ରି —

(କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ) ଶକ୍ତିହୀନ ବା ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କରିବା — To consider (some one) weak or powerless.