କକେଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

କକେଇ
ଉଚ୍ଚାରଣ: Kakei

ଖୁଡ଼ୀ, କାକୀ—ସ୍ତ୍ରୀ

কাকা पित्ताया; चाचा

ଦେ. ବି. ପୁଂ.—(ତୁଳ. ସଂ. ତାତ; ଉର୍ଦୁ; ଚାଚା; ମ— କାକା;) —

କକା—ଖୁଲ୍ଲତାତ; ଖୁଡୁତା — Father's younger brother.

ପ୍ରାଦେ. (ସମ୍ବଲପୁର—ଲରିଆ) —

ପାନିଆଁ — Comb.