କବାଟରେ ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

କବାଟରେ ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କବାଟକୁ ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ କବାଟରେ ହାତ ବା ଆଙ୍ଗୁଠିଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବା