କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ
ଉଚ୍ଚାରଣ: Kshīrakhaṇḍa

ଦେ. ବି —

କନ୍ଦମିଶା ଦୁଧ; ସଶର୍କର ପୟଃ — Milk seasoned with sugar.

[ ଦ୍ର—ଏହା ଅତି ଉପାଦେୟ ବୋଲି ସର୍ବଜନବାଦୀ ଏଥିପାଇଁ କବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଅଛନ୍ତି— କାଳିଦାସକବିତା ନବଂ ବୟଃ ମାହିଷଂ ଦଧି ସଶର୍କରଂ ପୟଃ ଏଣମାଂସମବଳା ସୁକୋମଳା ସମ୍ଭବନ୍ତୁ ମମ ଜନ୍ମଜନ୍ମନି]