ଖଗା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ଖଗା
ଉଚ୍ଚାରଣ: Khagā
খগা মুর্খু गाउदि

ଦେ. ବିଣ. —

ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ — Stupid; not intelligent.

ଦେ. ବି. —

ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଭଲରୂପେ ପଢ଼ା କରେ ନାହିଁ — A dunce; a dullard; blockhead.