ଖଚ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ଖଚ୍ (ଧାତୁ) —
ଉଚ୍ଚାରଣ: Khach (root)

ସଂ. —

୧: ବାହାରକୁ ବାହାରିବା — ୧. To come forth; to project.

୨: ଉଦିତ ହେବା; ଦେଖା ଦେବା —୨. To appear.

୩: ଶୁଦ୍ଧ କରିବା —୩. To purify.

୪: ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିବା —୪. To be born again.

୫: ସମୃଦ୍ଧି ଜନ୍ମାଇବା — ୫. To cause prosperity. (M.W.)

୬: ବାନ୍ଧିବା —୬. To fasten; to bind.

୭: ଧାତୁ ଉପରେ ମଣି ଆଦି ବାସାଇବା — ୭. To set or inlay (gems on metals)