ଖେପି ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ଖେପି ମାରିବା
ଉଚ୍ଚାରଣ: Khepi māribā

ଦେ. କ୍ରି. —

ଖେପା ମାରିବା (ଦେଖ) Khepā māribā (See)


ଖେପି ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଖେପା ମାରିବା ୨ (ଘୋଡ଼ା) ଚାରି ଗୋଡ଼ରେ କୁଦି ଚଢ଼ିବା